Name Board
District Secretariat, Vavuniya
Front View1
District Secretariat, Vavuniya
Front View2
District Secretariat, Vavuniya
View of Establishment Branch & Front View
District Secretariat, Vavuniya
View of Election Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Accounts Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Record Room
District Secretariat, Vavuniya
   ජංගම දුරකථනය කාර්යාලීය ෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ උප නියෝජ්‍ය පොලිස්පති උතුරු පළාත  071-8591028  021-2059901  021-2220008
උප නියෝජ්‍ය පොලිස්පති - වවුනියා  071-8591017  024-2222856  024-2222227
භාර නිලධාරී අංශය - වවුනියා  071-8591340  024-2222228  024-2222223

පොලිස් ස්ථානය OIC ජංලම දුරකථන අංකය OIC කාර්යාලීය පොදු
කනගරායන්කුලම්  071-8591358  021-3205956  024-2051336
වවුනියාව  071-8591343  024-2222226  024-2222222
ඉරට්ටපෙරියකුලම  071-8591344  -  024-2223522
නෙඩුන්කෙනි  071-8591362  -  024-2053008
සෙට්ටිකුලම  071-8591346 024-2260945  024-2260907
ඕමන්ත  071-8591360  -  024-2052704
පුලියන්කුලම  071-8591359  -  024-2051932
පරයනාකුලම්  071-8592115  024-3200558  024-3242448
උළුක්කුලම  071-8592116  024-3202002  024-3248716
මා-මඩුව  071-8592117  024-2053205  024-3244755
පුවර්සන්කුලම්  071-8592118  024-3123200  023-3230827
එච්චාන්කුලම්  071-8592123  024-2054242  024-3242891
බෝගස්වැව  071-8592121  -  024-3241716

 Source:www.police.lk