Name Board
District Secretariat, Vavuniya
Front View1
District Secretariat, Vavuniya
Front View2
District Secretariat, Vavuniya
View of Establishment Branch & Front View
District Secretariat, Vavuniya
View of Election Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Accounts Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Record Room
District Secretariat, Vavuniya
අංකය සංවිධානයේ නම ගම ග්‍රාම නිළධාරී කොට්ඨාශය දිස්ත්‍රික් ලේඛම් කොට්ඨාශය
1 උළුක්කුලම් ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිතිය උළුක්කුලම් පාන්ඩරීකුලම් (214E) වවුනියා
2 මනිපුරම් ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය මනිපුරම් මැරක්කාලම්පලෛ (218 C) වවුනියා
3 කුරිසුට්ටකුලම් ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමිතිය කනගරායන්කුලම් කනගරායන්කුලමි දකුණ (225) වවුනියා උතුර
4 මහජන ජීවනෝපාය සංවර්ධන පදනම වාරිකුට්ටියූර් රං‍කෙත්ගම(209 B) වවුනියා දකුණ
5 ඉරට්පෙරියකුලම් කාන්තා සමාජය ඉරට්පෙරියකුලම ඉරට්‍පෙරියකුලම (212A) වවුනියා දකුණ
6 වීරපුරම්-පෙරියකුලම් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නේරියකුලම් පෙරියපුලියන්කුලම් (211) වෙන්ගලචෙට්ටිකුලම්