Name Board
District Secretariat, Vavuniya
Front View1
District Secretariat, Vavuniya
Front View2
District Secretariat, Vavuniya
View of Establishment Branch & Front View
District Secretariat, Vavuniya
View of Election Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Accounts Branch
District Secretariat, Vavuniya
View of Record Room
District Secretariat, Vavuniya
No Name of the Organization Village GS Division DS Division
1 Ukkulankulam Rural Development Society Ukkulankulam Pandarikulam (214E) Vavuniya
2 Manipuram Community Centre Manipuram Marakkarampalai (218C) Vavuniya
3 Kurisuddakulam Rural Development Society Kanagarayankulam Kanagarayankulam South (225) Vavuniya North
4 Peoples Livelihood Development Foundation Varikuttioor Rangethgama (209B) Vavuniya South
5 Irrataiperiyakulama Women Society Irrataiperiyakulama Irrataiperiyakulama (212A) Vavuniya South
6 Veerapuram-Periyakulam Rural Development Society Neriyakulam Periyapuliyankulam (211) Vengalacheddikulam

පුවත් සහ සිදුවීම්